VAPAAT HOITOPAIKAT: hoitopaikat --> hoitopaikkatilanne
Nettisivujemme osoitteen alkuun https://   muuten eivät toimi.
 
Sivuilla on joiltain osin päivitysongelmia, joten jos haluat varmistaa onko joku tieto vielä sama, otatko yhteyden yhdistyksen puheenjohtajaan: tarulei23(at)gmail.com, tai p. 0400777592 tekstiviestitse, kiitos.
 
Hoitajat: Muistakaa käyttää Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman muistio- papereita, kun teette lapsen vasua.
 
 Uudesta tietosuoja-asetuksesta on sama tiedote sekä Perhepäivähoito hoitajille että Yksityinen perhepäivähoito vanhemmille osioissa.
 
 
Ensimmäinen YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY toteutettiin v. 2013:
Yksityinen perhepäivähoito on toimintamuotona yksi tärkeä osa Kangasalan kaupungin varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen laadun ylläpito vaatii toiminnan jatkuvaa arviointia.
Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry:n ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin yhdessä Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa sähköisesti käyttäen tak-luotainta. Kyselyn toteuttaminen edellytti sähköpostiosoitteita, johon kysely lähetettiin (yhdelle vanhemmalle). Myös perhepäivähoitajat vastasivat kyselyyn. (Muiden osallistujien sähköpostiosoite ei näkynyt.) Vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti, niitä lukivat päivähoidon aluejohtaja Tuija Pitkänen ja varhaiskasvatuksen suunnittelija Niina Kettunen-Niemi. Kysymykset oli laadittu yhdessä yhdistyksen edustajan kanssa. Palaute kyselystä annettiin yleisellä tasolla vuoden 2014 alkupuolella.
 
Kyselyn tavoitteena oli kehittää yksityistä perhepäivähoitoa toimintamuotona ja antaa tietoa hoitomuodon vahvuuksista ja kehittämisen alueista. Kysely antoi vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa oman lapsensa päivähoitomuodon kehittämiseen. Kysely toteutettiin nettipohjaisena ajalla 25.10. - 8.11.2013. Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat vastasivat omalta osaltaan samansisältöiseen kyselyyn. Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 121 perheelle, vastauksia saimme 64:ltä perheeltä. Perheiden vastausprosentti oli 53. Vastaavasti 40 perhepäivähoitajalle lähetettiin kysely ja heistä vastasi 23, heidän vastausprosenttinsa oli 58.
 
MIKSI LAADUNARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN AVULLA ?
 
Varhaiskasvatuksen laatu perustuu suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin. Arviointi on parhaimmillaan vahvuuksien etsimistä, mahdollisuuksien osoittamista ja kehitystarpeen selvittämistä. Varhaiskasvatuksen laadun ylläpito vaatii toiminnan arviointia. Se ei ole arvostelua vaan arviointia ammatillisesta näkökulmasta, jotta perhepäivähoitajat voivat kehittää työtään.
 
Kyselyn toteuttaminen mahdollistaa vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen lapsen elämään päivähoidossa. Vanhempien osallisuus asiakkaina, yhteistyökumppaneina ja tiimin jäseninä vahvistuu. Se antaa yhteisen perustan ja käsitteet vanhempien ja perhepäivähoitajan väliseen keskusteluun päivähoitokasvatuksesta, sen tavoitteista, vahvuuksista ja kehittämishaasteista.
Laadunarviointi ja laadukkaan toiminnan näkyväksi tekeminen antavat kuvan ammatillisesta varhaiskasvatuksesta myös päivähoidon ulkopuolelle.
 
Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry:n omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa olemme asettaneet itsellemme työmme laadun takeita. Pyrimme työssämme vastaamaan asettamaamme haasteeseen tarjoamalla mahdollisimman laadukasta yksityistä perhepäivähoitoa, mutta myös asiakaspalautteen avulla säilyttämään laadun ja edelleen kehittämään sitä lapsen parhaaksi. Samalla toteutuu myös suunnitelmassa tavoitteeksi asetettu kasvatuskumppanuus ja yhteistyö vanhempien ja hoitajien välillä.
 
 
Toisen kerran asiakaskysely tehtiin kesäkuussa 2017. Vastausprosentti oli vähän alhaisempi, mutta vastaajat olivat vieläkin kovin tyytyväisiä meihin yksityisiin hoitajiin!
 
Kolmannen kerran asiakastyytyväisyyskysely oli huhtikuussa 2019. Vastausprosentti oli hieman laskenut. Huoltajat olivat edelleen kovin tyytyväisiä.
 

Hoitopaikkatiedustelu

Maarit Villenius

050 5472 558

villenius.maarit(at)gmail.com

Tykkää meistä